Integritetspolicy - BuzzCV
Laddar....

Integritetspolicy

Det är viktigt för oss på BuzzCV att du som användare har förtroende att låta oss hantera och lagra data om dig som användare. Vi arbetar för att ha full transparent gällande hur vi samlar in och hanterar din data och på så sätt försäkra dig om om att vi gör detta på ett lagligt och pålitligt sätt. Nedan beskriver vi utförligt vilken data vi samlar in om dig som användare och vad vi använder den datan till. Vi förklarar även hur vi skyddar den och vilka rättigheter du har.

Vi värnar om din integritet.

Företaget

BuzzCV ägs och drivs av BDG Sweden AB Org nr: 559170-1593

Kontaktuppgifter

Personuppgiftsansvarig
Ovan företag är personuppgiftsansvarig och ansvarar för den data som behandlas av varumärket BuzzCV. BDG Sweden AB bestämmer syftet med behandlingen och på vilket sätt den ska gå till.

BDG Sweden AB
c/o PRIMEQ FS AB
BOX 17233
104 62 Stockholm
Mail: info@buzzcv.com

Personuppgiftsombud
Vårt personuppgiftsombud ser till att din data behandlas på ett korrekt och lagligt sätt hos oss. Vill du komma i kontakt med vårt personuppgiftsombud kan du ringa eller maila vår kundtjänst.
Mail: info@buzzcv.com

Data och hur vi hanterar den

Vad är data

Data är uppgifter som vi har och samlar in om dig och hur du använder våra tjänster. Denna data används för att ge dig som användare en bra upplevelse och kunna använda vår tjänst.

Vilken typ av data samlar vi in

Kunddata
Kunddata är information om dig. Detta kan vara epost, telefonnummer, jobb, utbildningar, hobbies, kunskaper m.m Det kan även vara information om vilket typ av konto du har och hur du använder tjänsten, dina beställningar, användar-ID och annan information som du lämnat vid kontakt med oss och tjänsten.

Spårningsdata
Spårningsdata är uppgifter om hur du använder tjänsten. Spårningsdata används i syfte för att kunna förbättra tjänsten och erbjuda dig en så bra användarupplevelse som möjligt.

Hur vi samlar in data

Data som du själv lägger in
Majoriteten av den data som vi samlar in lägger du som användare in själv. Detta är data som samlas in vid registreringen och är exempelvis information kring din ålder, vart du vill jobba geografiskt, din utbildning, dina hobbies, lönenivå m.m. Det är också data som du lägger in när du fyller i ditt CV och detta är exempelvis din adress, telefonnummer, din språknivå, dina jobb, dina utbildningar m.m

Data som du inte lägger in själv
Vi samlar in data om dig som användare som vår tjänst samlar in automatiskt. Detta är exempelvis orderinforamtion, information om hur du använder tjänsten, information som webbläsaren samlar in i form av cookies, hur många gånger ditt CV visats, hur många gånger ditt CV laddats ner m.m

Vad vi använder dina uppgifter till

För att få behandla data måste det finnas rättslig grund och stöd i dataskyddsregeleringen. Nedan förklarar vi vilken rättsligt stöd vi har för att behandla olika data.

Användandet av tjänsten: Rättslig grund: Fullgörande av avtal
För att du ska kunna använda tjänsten behandlar vi data för att identifiera dig som användare och ditt konto, vilka beställningar du gjort. Vi behandlar även data för att kunna hjälpa dig om det uppstår fel eller frågor från dit som kund.

Kommunikation: Rättslig grund : berättigat intresse (kunddata) och samtycke (trafikdata)
För att kommunicera med dig måste vi behandla din data.

Utveckling av våra tjänster: Rättslig grund : berättigat intresse (kunddata) och samtycke (trafikdata
För att kunna utveckla och göra vår tjänst bättre behandlar vi din data. Detta kan göras genom att samla in data om dig och andra användare för att sammanställa analyser som visar på hur ni använder tjänsten.

Direktmarknadsföring: Rättslig grund : berättigat intresse (kunddata) och samtycke (trafikdata).
För att kunna marknadsföra våra produkter eller ge dig attraktiva erbjudanden som vi förhandlat fram med andra företag måste vi behandla din data. Kommunikationen sker via mail, sms, telefon eller brev. Vi kan även komma att samla in data för att skapa statistik i syfte av skapa analyser.

Förhindrande av missbruk av tjänsten och skapande av informationssäkerhet: Rättslig grund : fullgörande av avtal (kunddata) och rättslig förpliktelse (trafikdata)
För att kunna försäkra dig om att din information är säker och att vår tjänst inte nyttjas på olagligt sätt eller på sätt som strider mot våra villkor kan vi komma att använda oss av din data. Vi kan även komma att använda oss av data för att upptäcka bedrägerier eller virusattacker.

Efterlevnad av lagar: Rättslig grund : rättslig förpliktelse
Vi behandlar data i för att kunna fullgöra våra lagstadgade skyldigheter.

Hur länge sparas din data

Din data sparas så länge du är medlem på vår tjänst.

Till vem lämnar vi ut data

Din data kan komma att lämnas att till:
– Företag som vi samarbetar med för att kunna tillhandahålla vår tjänst. Detta är exempelvis företag som vi använder oss av för att kunna kommunicera med dig.
– Rekryteringsföretag eller företag som anställer som vi samarbetar med. Detta sker enbart med ditt samtycke.
– Företag eller personer som du själv väljer att dela ditt digitala CV och digitala personliga brev med. Du väljer detta själv och kan göra ditt CV och personliga brev otillgängligt i efterhand så att de du delat ditt CV och personliga brev med inte längre kan komma åt det.

Hur vi skyddar din data

Vi arbetar ständigt med att skydda din integritet. Detta gör vi genom att utveckla vår IT-infrastruktur och interna rutiner. Din data finns på servrar i Sverige och skyddas av den senaste krypteringen och säkerhetstekniken.

Du bestämmer över din data

All data som vi samlar in om dig som användare är din och du kan själv välja vilken data som ska finnas och vilken som ska tas bort.
Radering eller uppdatering av data
På ditt konto kan du se all kunddata som vi behandlar. Denna data kan du själv uppdatera eller ta bort på ditt konto.
Viss trafikdata kan du inte se på ditt konto men du kan kontakta oss om du vill veta vilken information vi har eller om du vill att vi ska ta bort den.
Radera ditt konto och alla dina uppgifter
Du kan som användare själv radera all din data genom att ta bort ditt konto. Det finns en knapp för att radera ditt konto inne på dina kontoinställningar. När ditt konto raderas raderas all din data från våra system förutom orderinformation som bokföringslagen kräver att vi måste spara.

Dina rättigheter

Du som användare har rätt att få information om hur vi behandlar din data och vad ändamålet med insamlingen av data ör. Nedan listar vi dina rättigheter.

Rätt till tillgång

Du har rätt att kostnadsfritt få information om vilken data som vi samlat in om dig. Denna information finns tillgänglig på ditt konto. Den information som inte finns tillgänglig på ditt konto har du rätt att få skickad till dig via mail utan något dröjsmål och inom en månad.

Rätt till rättelse

Om du upptäcker att någon information inte är korrekt har du rätt att få den rättat. Majoriteten av informationen som vi sparar finns tillgänglig på ditt konto och den kan du uppdatera själv när du vill. Om informationen inte finns tillgänglig på ditt konto har du rätt att kontakta oss och få informationen rättad.

Rätt till radering

Du har rätt att få din data raderad. Radering av din information gör du själv från din inloggade sida. Kommer du inte in på ditt konto har du rätt att kontakta oss och svara på våra säkerhetsfrågor och därefter få din information raderad.

Rätt till invändning

Du har rätt att göra invändningar mot den data som vi samlar in om dig. Du måste då specificera vilken information som du har invändningar emot och vi gör ett övervägande om genomförande.

Rätt till dataportabilitet

Du har rätt att få ut din information och använda den på annat håll. Exempelvis flytta din information till ett annat företag.

Rätt att anmäla överträdelse

Skulle du anse att din data behandlas i strid med gällande lagar bör du anmäla detta till oss så fort som möjligt. Du kan också lämna ditt klagomål till Datainspektionen.